Region väst

Läs de senaste rapporterna från Västra Götalands län

Säsongsnytt 2021

Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

Säsongsnytt vecka 23

Snabb utveckling i vetefälten

Säsongsnytt vecka 22

Ökat kväveupptag i fält efter en nederbördsrik vecka

Säsongsnytt vecka 21

Fortsatt relativt högt kväveupptag

Säsongsnytt vecka 20

Kväveupptaget fortsätter öka

Säsongsnytt vecka 19

Litet upptag av kväve i nollrutorna

Säsongsnytt vecka 18

Upptaget av kväve har kommit igång

Säsongsnytt vecka 11

Nollrutor ger dig viktig information                             

Säsongsnytt vecka 9

Kväve till normal och svag raps när fälten är farbara.