Test av mineralgödsel
spridare

Med en väl fungerande gödselspridare sparar du pengar och miljön. Målet med rådgivningen är att optimera spridningen av din mineralgödsel så att en ojämn fördelning kan förebyggas.

Oavsett om du har en ramp- eller centrifugalspridare är det viktigt att den sprider gödseln jämnt och med den giva som du har planerat. Rådgivningen ökar din möjlighet att sprida gödseln jämnt och med avsedd giva oavsett om gödselmedlet är granulerat, prillat eller pelleterat.

När gödseln hamnar där den ska och i den dos som du har bestämt minimeras också riskerna för förluster till luft och vattendrag. Rådgivaren tittar också på gödselmedlets hållfasthet och storleksfördelning eftersom det kan påverka resultatet av spridningen. Både spridning ute i fältet och kantspridning testas.

Gårdsnytta

  • Högre och jämnare skörd då spridningen blir mer anpassad.
  • Jämnare produktkvalitet.
  • Minskat spill utanför fältet efter test och justering av kantspridningsutrustningen.
  • Test av ett gödselmedels hållfasthet och storleksfördelning.

Miljönytta

  • Minskad kväveutlakning och mindre klimatpåverkan på grund av bättre kväveutnyttjande.
  • Minskad påverkan utanför fältets kanter.

Är du intresserad av att bli medlem och få en sådan här rådgivning. Då hittar du mer information på din länssida. Klicka på knappen nedan för se vilka rådgivningar som finns tillgängliga i ditt län och vilka rådgivningsföretag som utför dem.

Hitta rådgivning i ditt län