Greppa logotyp
Greppa logotyp

Startbesök

Med stöd av växtnäringsbalanser och annan information från din gård gör du och rådgivaren upp en plan för fler besök som är speciellt intressanta för dig.

Det första besöket går ut på att rådgivaren ska lära känna dig och din gård. Tillsammans går ni igenom gårdens grundförutsättningar genom att göra en växtnäringsbalans och titta på din senast gjorda Miljöhusesyn. Ni gör eventuellt en rundvandring på gården och diskuterar de olika delarna av produktionen.
  
En snabb genomgång görs också av:

  •    Växtföljd och eventuell markkarta
  •    Djurantal och stallgödselssystem
  •    Stallar och direkt energianvändning

Baserat på vilka vinster som finns att göra för både gårdens ekonomi, minimerat näringsläckage och minskade växthusgasförluster gör ni en gemensam plan för fortsättningen. Planen innehåller vilka framtida rådgivningsbesök (så kallade moduler) du kan få och dessutom vilken utbildning som du behöver för att fortsätta få tillgång till den kostnadsfria rådgivningen.


Gårdsnytta

  • Lönsamma gödslingsåtgärder.
  • Utvärdera nyttan av åtgärder gjorda på gården.

Miljönytta

  • Minskat växtnäringsläckage.
  • Minskade utsläpp av växthusgaser genom bättre kväveutnyttjande.

Kontakt