Greppa logotyp
Greppa logotyp

Precisionsodling

Platsspecifik odling är ett utmärkt sätt att både spara pengar och tjäna miljön. Rådgivningen ger dig koll på vilken teknik som finns tillgänglig och hur du kan använda den.

Målet med rådgivningen är att du ska hitta lösningar för att öka precisionen i din spridning av kväve, fosfor och kalium. Ökad precision leder till ett bättre utnyttjande av växtnäringen, vilket är till nytta för din ekonomi och minskar både näringsläckage och växthusgasavgång.

Du och rådgivaren går tillsammans igenom gårdens växtodlings- och gödslingsplaner för de senaste åren och även din markkarta. Om du har analyser på till exempel stallgödsel eller växtprover gås dessa också igenom.

Ni tittar på satellitkartor över två till tre utvalda skiften och diskuterar variationen i kvävebehov utifrån kartorna. Ni tittar på fosfor och kaliumvariationer enligt markkartan och lägger upp behovskartor.

Du får tips på olika tekniska lösningar som finns, vad dessa skulle kosta och om det är ekonomiskt motiverat med ny teknik på din gård.

Gårdsnytta

  • Ekonomisk beräkning för olika tekniska lösningar med just din gårds förutsättningar
  • Bättre anpassning av växtnäringstillförsel och kalk inom fältet
  • Jämnare produktkvalitet och möjlighet till ökade skördar

Miljönytta

  • Minskad kväveutlakning och mindre klimatpåverkan på grund av bättre kväveutnyttjande
  • Minskat fosforläckage på grund av bättre fosforutnyttjande