Mullhalt och bördighet

Hur man skapar en bra växtföljd för största möjliga bördighet är en mycket viktig fråga för både gårdens ekonomi och för miljön. Greppa Näringens rådgivare kan erbjuda kvalificerad och kostnadsfri rådgivning som hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar.

Målet med denna rådgivning är att väga samman de effekter som val av grödor och växtföljd har för uthålligheten i din odling. Hållbarheten med fokus på långsiktig markbördighet diskuteras. Även frågor kring odlingsekonomi, miljö, klimat och växtskydd tas upp så att du kan ta hänsyn till dessa effekter i planeringen av din odling.

En genomgång görs av vilka växtföljder som är bra för en uthållig produktion och innebär ett effektiv utnyttjande av växtnäring och minskat beroende av växtskyddsmedel. Tillsammans med dig lägger rådgivaren in de grödor du odlar och i vilken växtföljd i kalkylprogrammet Odlingsperspektiv. Beräkningarna som görs i programmet visar hur gårdens odlingssystem påverkar markens mullhalt på sikt. Ni gör förändringar i grödval eller andra faktorer och ser hur det påverkar markens mullhalt och odlingsekonomin samt behovet av växtnäring och växtskyddsmedel.

Ni diskuterar också hur valet av växtföljd påverkar bland annat:

  • risken för kväveutlakning
  • utsläpp av växthusgaser
  • risken för uppförökning av växtskadegörare
  • dieselförbrukningen

Gårdsnytta

  • Ekonomisk optimering via beräkning av olika växtföljder och bearbetningsstrategier.
  • Genom att välja en växtföljd som ger en positiv mullhaltsutveckling kan bördigheten och därmed skördarna ökas.
  • Optimalt utnyttjande av miljöersättning för fånggrödor och vårbearbetning med tanke på mullhalt, växtföljd och ekonomi.

Miljönytta

  • Minskad kväveutlakning.
  • Minskad användning av växtskyddsmedel då risken för uppförökning av växtskadegörare minskar.
  • Minskade utsläpp av växthusgaser genom bättre kväveutnyttjande, minskad dieselförbrukning och ökad kolinlagring.

Är du intresserad av att bli medlem och få en sådan här rådgivning. Då hittar du mer information på din länssida. Klicka på knappen nedan för se vilka rådgivningar som finns tillgängliga i ditt län och vilka rådgivningsföretag som utför dem.

Hitta rådgivning i ditt län