Greppa logotyp
Greppa logotyp

Byggplanering

Ska du bygga om eller bygga nytt? Ta hjälp av rådgivningen från Greppa Näringen och undvik bekymmer i framtiden.

Målet med rådgivningen är att tidigt i byggplaneringen göra dig medveten om hur du kan påverka djurens hälsa, foderutnyttjande, ammoniakavgång samt eventuellt förlusterna av växthusgaser när du ska bygga ett stall. Det är när nyinvesteringar i teknik och logistik är på gång som det går att göra de verkligt klimatsmarta valen som håller både för miljön, djuren och plånboken på sikt. Ni tittar även översiktligt på hur energianvändningen kan optimeras.

Du och rådgivaren gör en analys av en planerad om- eller nybyggnad för att ta fram förslag som ger bästa miljö och ekonomi. Rådgivaren går med tanke på växtnärings- och växthusgasförluster, djurmiljö och energiåtgång igenom din byggplan när det gäller system för ventilation, gödselytor, utgödsling, utfodring med mera.

Rådgivaren granskar även den planerade utformningen av ytor närmast stallet. Ni diskuterar de mest optimala lösningarna med tanke på både miljö, ekonomi och ett förändrat klimat i framtiden. Rådgivaren presenterar förslag till systemval.

Gårdsnytta

  • Genomgång av din byggplanering ur miljö- och klimatsynpunkt med förslag på optimala lösningar med tanke på miljö, klimat och ekonomi
  • Översyn av din gårds energieffektivitet och förslag på förbättringar inom området energi
  • Bättre foderutnyttjande och minskat foderspill

Miljönytta

  • Minskat näringsläckage bland annat genom minskad ammoniakavgång
  • Minskade växthusgasutsläpp

Kontakt