Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Fot: Alexander Regnér

Ny ansökningsperiod för Klimatklivet startar 10 februari

Under 2022 har Klimatklivet 2,7 miljarder kronor att dela ut. Över 500 lantbrukare har tidigare beviljats stöd för att minska sina utsläpp och samtidigt investera i en långsiktig konkurrenskraft för den egna verksamheten. Nu välkomnar Klimatklivet nya ansökningar 10—28 februari

Vad kan du söka för?

Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar. Lantbrukare har i stor utsträckning fått stöd för att byta till fossilfria bränslen i pannor. Klimatklivet har även gett stöd till biogasanläggningar, från mindre gårdsanläggningar till större anläggningar där flera lantbrukare går samman med andra aktörer. Allt fler lantbrukare söker nu stöd för att elektrifiera till exempel foderhantering, bevattning och utgödsling.

Elproduktion från biogas

Klimatklivet öppnar nu upp för ansökningar för elproduktion från biogas i stationära motorer. Det gör att fler lantbrukare kan söka stöd för att ta tillvara gödsel för att producera biogas, biogödsel och nu även el. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets webb: Ändringar i Klimatklivets bestämmelser (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hur du söker stöd

Ansökan lämnas in till länsstyrelsen via en e-tjänst Länk till annan webbplats. som är öppen under ansökningsperioden. På Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats. finns vägledningar och stöd för dig som vill förbereda din ansökan. Där finns även en lista på de frågor som ingår i ansökningsformuläret och exempel på de underlag du skicka med. Om du vill ha mer stöd är du välkommen att kontakta din länsstyrelse.

Kontakt

info@greppa.nu

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Goda exempel från lantbruket - tre webbinarier

    Under vintern 21/22 anordnade Baltic Stewardship Initiative, BSI, tillsammans med LRF och Greppa Näringen en webbinarieserie med fokus på att lyfta lösningar som främjar ett Östersjövänligt och cirkul...

  • Nya EU-strategier för ett hållbart livsmedelssystem

    EU-kommissionen presenterade nyligen två nya strategier för ett hållbart livsmedelssystem. Dels den nya livsmedelsstrategin Från jord till bord och dels en ny strategi för biologisk mångfald.

  • Växtnäringsbalansen visar utnyttjandegraden

    Metoden med gårdsvisa växtnäringsbalanser har varit en röd tråd i Greppa Näringens individuella rådgivning och speglar de totala flödena av kväve, fosfor och kalium över ”gårdsgrind”. Uppgifter om ink...