Greppa logotyp
Greppa logotyp

I senaste medlemsbrevet och under morgondagens webbinarium får du mer information om hur du bäst utnyttjar stallgödselns värde. Foto Pernilla Kvarmo

Nyheter 18 januari 2022

Din stallgödsel är värdefull!

När priserna på mineralgödsel är höga är det viktigt att utnyttja stallgödselns värde. I Greppa Näringens senaste medlemsbrev och under morgondagens webbinarium tar vi upp olika aspekter på hur stallgödseln bör hanteras för att näringen ska utnyttjas optimalt samtidigt som miljöförlusterna minimeras.

Varje år sprids drygt 20 miljoner ton stallgödsel på svenska åkrar. Gödsel som blir extra värdefullt när priset på kväve med mineralgödsel är högt.

Viktigt att hantera stallgödseln väl i alla led

Sammanlagt går närmare 30 procent av kvävet i gödseln förlorat som ammoniak. Förluster sker från stall, lager och spridning, men det går att minska dem med rätt åtgärder. I senaste medlemsbrevet kan du läsa mer om vilka metoder som gör att näringen bättre bevaras från stallet till spridningen i marken.

Hästgödsel som resurs

Hästgödsel är en resurs som i vissa delar av landet är dåligt utnyttjad. Genom att hantera gödseln rätt går det att minska kostnaderna samtidigt som du bidrar till bättre vattenkvalitet och ett hållbart kretslopp där så mycket som möjligt av näringen återförs till åkermark. I Greppa Näringens praktiska råd "Så använder du hästgödsel i växtodlingen" får du vägledning.

Ta del av morgondagens webbinarium om stallgödsel

WWF, LRF & Greppa Näringen bjuder in till ett webbinarium där du som lantbrukare kan ta del av råd och tips inför vårbruket genom bland annat kalkyler på hur ändrad spridning av stallgödsel påverkar värdet och växtnäringsutnyttjandet. Välkommen att ta del av webbinarium med temat ”Stallgödseln ökar i värde med stigande pris på mineralgödselkväve”.

Onsdag 19 januari kl. 13.00-14.30

Anmäl dig till webbinariet här Länk till annan webbplats.

Program:
13.00 Introduktion. Stina Olofsson, Jordbruksverket & Kristina Atkisson, WWF
13.10 Stallgödsel och flöden i lantbruket. Johan Malgeryd
13.30 Räkna på stallgödsel i Gödselkalkylen. Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket
13.50 Surgörning av stallgödsel. Erik Sindhöj, RISE
14.00 Diskussion & frågor. Samtalsledare Markus Hoffman, LRF
14.30 Avslut

”Baltic Stewardship Initiative”, BSI, genomför webbinariet i samverkan med Greppa Näringen och LRF. BSI är ett projekt som drivs av WWF i samverkan med lantbruksbranschen. Partners är Lantmännen, LRF, COOP och enskilda lantbruksföretag. Projektet lyfter goda exempel från lantbrukare som på sina egna gårdar jobbar med innovativa lösningar som främjar ett Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk. Seminarierna riktar sig främst till lantbrukare men välkomnar även livsmedelsföretag som vill lära sig mer om åtgärder på gårdsnivå som bidrar till att minska övergödningen av Östersjön.

Räkna på värdet av stallgödsel i nya Gödselkalkylen
Nu har vi lanserat en ny lättarbetad gödselkalkyl på webbplatsen. I kalkylen kan du beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Välj mellan stallgödsel från flera djurslag, på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på kombination. Det handlar både om att minimera kväveförlusterna och att sprida gödseln så att näringen finns tillgänglig i rätt mängd när växterna behöver den.

Här hittar du gödselkalkylen

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Ny ansökningsperiod för Klimatklivet startar 10 februari

    Under 2022 har Klimatklivet 2,7 miljarder kronor att dela ut. Över 500 lantbrukare har tidigare beviljats stöd för att minska sina utsläpp och samtidigt investera i en långsiktig konkurrenskraft för d...

  • Nya EU-strategier för ett hållbart livsmedelssystem

    EU-kommissionen presenterade nyligen två nya strategier för ett hållbart livsmedelssystem. Dels den nya livsmedelsstrategin Från jord till bord och dels en ny strategi för biologisk mångfald.

  • Fosforåtgärder i och intill fältet

    Sedan 2003 har drygt 1 800 rådgivningar om fosforstrategi gjorts i Greppa Näringens regi. De vanligaste råden är anpassad strategi för stallgödselspridning, att anlägga skyddszoner, att markkartera sa...