Greppa logotyp
Greppa logotyp

Lika viktigt som klimatutbildningen är ett digitalt klimatberäkningsverktyg som danska lantbrukare erbjuds att prenumerera på. Foto: Pixabay

Nyheter 23 november 2021

Alla danska lantbrukare erbjuds klimatutbildning och klimatberäkning

Redan om några veckor i början av 2022 kommer alla danska lantbrukare att erbjudas att gå en klimatutbildning. Dessutom erbjuds ett digitalt redskap för att beräkna gårdens klimatavtryck och effekt av åtgärder.

Den danska ambitionen är att lantbruket ska vara klimatneutralt till år 2050. Det kommer, liksom i andra länder, kräva stora och långvariga insatser av olika slag. Rådgivningsorganisationen SEGES har startat ett unikt samarbete med kreditföreningen Nykredit som är Danmarks största långivare till lantbruk och kan liknas vid svenska Landshypotek. Tillsammans har de tagit fram ett klimaterbjudande som består av utbildning och klimatberäkning på gården.

Alla ska med

Alla danska lantbrukare oavsett driftsinriktning och storlek på gården erbjuds att delta i en klimatutbildning som består av en heldagsträff där deltagarna träffas fysiskt. Utöver träffen finns det flera olika digitala utbildningar och en åtgärdskatalog som är till för rådgivare att använda sig av i exempelvis erfa-grupper. Även elever på lantbruksgymnasier kommer att erbjudas plats på klimatutbildningen vilket är möjligt då pengarna inte kommer från EU:s landsbygdsprogram som innehåller restriktioner för den målgruppen. Målet för 2022 och 2023 är att 3 000 – 5 000 lantbrukare ska gå klimatutbildningen.

Nya klimatberäkningar

Lika viktigt som klimatutbildning är ett digitalt klimatberäkningsverktyg som lantbrukare erbjuds att prenumerera på. Alla ska ha möjlighet att beräkna sin gårds klimatavtryck och samtidigt kunna se i vilken grad olika åtgärder minskar klimatavtrycket. Beräkningsverktyget är en vidareutveckling av ett tidigare verktyg som tagits fram av SEGES och den danska organisationen för ekologiskt lantbruk. Verktyget kommer att finnas i en basversion och en mer avancerad version som gör mer omfattande simuleringar av åtgärder. Möjligheten att beräkna åtgärder är till för att kunna upprätta en klimathandlingsplan på gården. Verktyget kommer att finnas tillgängligt för danska lantbrukare under första kvartalet 2022.

Den danska modellen med ett klimatberäkningsverktyg som är så förenklat att en lantbrukare kan använda det påminner om det norska tillvägagångssättet där hela lantbruksnäringen gått samman om ett gemensamt beräkningsverktyg. I Sverige används flera olika klimatberäkningsverktyg.

Läs mer: https://www.seges.dk/innovation-og-udvikling/landbrug_og_klima/klimavaerktoej_klimauddannelselänk till annan webbplats

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Så tycker lantbrukare om klimatåtgärder

    Lantbrukares syn på hot, möjligheter och åtgärder kopplade till klimatförändringar är föremål för en finsk studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change. 

  • Ny rapport visar på primärproduktionens roll för matsvinnet

    Sverige är ett av de första länderna som nu har metoder för att följa upp svinn och förluster av livsmedel tidigt i produktionskedjan. Metoderna presenteras i en ny rapport från Jordbruksverket som le...

  • Splittrad bild om klimatframtid i ny rapport

    Hur förhåller sig lantbrukare till klimatförändringarna och det ökade intresset för miljöfrågor i samhället? Det är några frågor som tas upp i en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.