Greppa logotyp
Greppa logotyp

Nu har vi tagit fram en ny lättarbetad gödselkalkyl där du kan beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Foto: Mårten Svensson

Nyheter 26 oktober 2021

Räkna på värdet av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i nya Gödselkalkylen

Nu har vi lanserat en ny lättarbetad gödselkalkyl på webbplatsen greppa.nu. I kalkylen kan du beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Välj mellan stallgödsel från flera djurslag, på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på vilken kombination du väljer.

Stallgödsel och annan organisk gödsel är värdefull för gårdens ekonomi och det gäller att ta till vara på innehållet av kväve, fosfor och kalium. Du kan tjäna pengar om du ser till att gödseln behåller värdet hela vägen från stallet till spridning och nedbrukningen på fältet. Använder du gödseln optimalt behöver du tillföra mindre mineralgödsel. Det har dessutom betydelse för markpackningen när och hur du sprider gödseln. Spridning på fuktig jord och på lerrika jordar ökar risken för markpackning.

Använd Gödselkalkylen som underlag när du ska köpa eller sälja gödsel

Har du egna djur kan du lägga in olika spridningsalternativ och jämföra det ekonomiska värdet. Tar du emot eller köper in gödsel får du få ett bra underlag till värdering av gödseln.

Värdet på gödseln beräknas utifrån näringsinnehållet och priset på mineralgödsel vilket medför att det varierar beroende på upp- och nedgångar på marknaden. I kalkylen kan du lätt ändra pris och näringsinnehåll. Andra faktorer som tillgång och efterfrågan på organiska gödselmedel och transportavstånd har också betydelse.

Lätt att använda den nya Gödselkalkylen

I Greppa Näringens gödselkalkyl får du förslag på förifyllda värden och kan lätt ändra näringsinnehållet utifrån en analys. Det finns fler djurslag och gödselslag att välja på jämfört med tidigare och du kan även välja på några organiska biprodukter som avloppsslam, fast och flytande biogödsel eller fruktsaft. Du väljer var och hur du ska sprida gödseln genom att ange spridningstidpunkt, nedbrukningstid och spridningsteknik. Därefter får du ett resultat där du kan se hur värdet efter spridning och växtnäringseffekten påverkas. Även kostnaden för markpackningen i matjord och alv beräknas utifrån de olika valen.

Stallgödseltillförsel ökar markens bördighet

För att växtnäringseffekten ska blir så stor som möjligt är det viktigt att sprida gödseln till en gröda som har behov av näring och vid rätt tidpunkt. I det ekonomiska värdet räknar vi, förutom näringsinnehållet, även med en rad andra plusposter som kväveefterverkan och ökad bördighet. Till minusposterna hör kväveförluster, transport- och spridningskostnader samt markpacknings- och körskador. Under de senaste åren har betydelsen av stallgödsel för mullhalt och god struktur uppmärksammats allt mer. Det bidrar till att även lantbrukare med gårdar utan djur kan vara intresserade av att tillföra organisk gödsel.

Miljöindex för de olika alternativen

I resultatet ser du ett miljöindex för varje alternativ. Miljöindex är en sammanvägning av risk för kväve- och fosforförluster. I kväveförlusterna ingår risk för kväveutlakning, ammoniakavgång och lustgasförluster.

Text: Stina Olofsson, Pernilla Kvarmo

Pröva den nya Gödselkalkylen här

Exempel på del av en rapport för flytgödsel från mjölkkor som sprids på försommaren i höstvete eller vall och med släpslangsspridning eller bredspridning:

Gödselkalkylen inmatning nötflyt
Gödselkalkylen nötflyt höstvete vall

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Din stallgödsel är värdefull!

    När priserna på mineralgödsel är höga är det viktigt att utnyttja stallgödselns värde. I Greppa Näringens senaste medlemsbrev och under morgondagens webbinarium tar vi upp olika aspekter på hur stallg...

  • Ny ansökningsperiod för Klimatklivet startar 10 februari

    Under 2022 har Klimatklivet 2,7 miljarder kronor att dela ut. Över 500 lantbrukare har tidigare beviljats stöd för att minska sina utsläpp och samtidigt investera i en långsiktig konkurrenskraft för d...

  • Nya EU-strategier för ett hållbart livsmedelssystem

    EU-kommissionen presenterade nyligen två nya strategier för ett hållbart livsmedelssystem. Dels den nya livsmedelsstrategin Från jord till bord och dels en ny strategi för biologisk mångfald.