Greppa logotyp
Greppa logotyp

Text

Text

Louise Gårdenborg, bonde i femte generationen och medlem i Greppa Nöringen, har utsetts till Årets Östersjöbonde av WWF. Foto: Sofia Weimarck

Nyheter 10 september 2021

Louise på Gårdsjö Lantbruk i Heby är Årets Östersjöbonde

Louise Gårdenborg, som driver Gårdsjö Lantbruk i Heby i Uppland, har utsetts till Årets svenska Östersjöbonde och hon prisas för sitt stora engagemang för en bättre vattenmiljö. I samverkan med Julmyra Horse Center ser hon till att gödseln från 200 hästar kommer till nytta i växtodlingen i stället för att riskera att belasta närliggande vattendrag.

Problemet med näringsläckage från Sveriges 350 000 hästar har på senare tid fått alltmer uppmärksamhet. Hästarna producerar årligen 2,9 miljoner ton gödsel och merparten genereras utanför lantbruket, vilket gör att det mesta inte tas tillvara som en näringsresurs i livsmedelsproduktionen. Gårdsjö Lantbruk är ett bra exempel på när hästnäringen och jordbruket samarbetar.

Lokal samverkan

Genom att samverka lokalt ser Gårdsjö Lantbruk och Julmyra Horse Center tillsammans till att stora mängder hästgödsel kommer till nytta. Louise bedriver ekologisk växtodling utan djur och är i behov av gödsel. Julmyra Horse Center blir på ett bra sätt av med gödseln som de drygt 200 hästarna på anläggningen producerar.

Utöver samverkan med Julmyra Horse Center är Louise engagerad i den lokala vattenvårdsföreningen och har bland annat projektlett en landskapsanalys för att hitta lämpliga platser för vattenmiljöåtgärder. En våtmark har anlagts för att minska övergödningen.

Louise Gårdsjö

Louise Gårdenborg framför den anlagda våtmarken som minskar näringsläckaget från spannmålsodlingen. Foto: Sofia Weimarck

Stolt över att verka inom de gröna näringarna

- Jag är väldigt hedrad och glad. Priset är en bekräftelse på att det jag gör inte är helt galet, säger Louise Gårdenborg.

- Det jag är mest stolt över är att jag tagit steget att verka inom de gröna näringarna och jobba med små ständiga förbättringar för att uppnå en bättre vattenkvalitet och klimatnytta.

Louise är femte generationen på Gårdsjö Lantbruk som drivs ekologiskt och KRAV-certifierat med inriktning på växtodling av främst spannmål, klöverfrö och baljväxter på cirka 150 hektar, dessutom har gården 80 hektar skog.

Hon strävar efter ständiga förbättringar i sitt hållbarhetsarbete genom att delta i projekt och rådgivning från till exempel Greppa Näringen. Hittills har Louise fått ett startbesök och rådgivning om kvävestrategi för ekologisk odling, men gården har sedan länge varit Greppamedlem.

En eldsjäl

- Det har varit häftigt att få jobba med Louise, hon är en eldsjäl som engagerar markägare och grannar i sin hembygd i vattenvårdsarbetet, säger Cassandra Telldahl Bjelkelöv som suttit i juryn som utsett vinnaren.

- Med små ekonomiska medel och mycket engagemang har hennes arbete lett till en stor förbättring lokalt.

Juryns motivering

Louise Gårdenborg på Gårdsjö Lantbruk får priset för att hon genom sin samverkan med Julmyra Horse Center är ett föredöme för att visa hur hästgödsel kan förvandlas från ett problem till en viktig näringsresurs i jordbruket. Genom att ta emot stallgödsel från 200 hästar minskar risken för läckage från hästanläggningen till Julmyrabäcken och näringsämnena kommer till nytta i odlingen lokalt. Louise är också en samlande kraft i åtgärdsarbetet för minskad övergödning och tillsammans med verksamhetsutövare och boende i avrinningsområdet arbetar hon för att åtgärder ska utföras där de bäst behövs.”

I höst representerar Louise och hennes gård Sverige i WWF:s tävling ”Baltic Sea Farmer of the Year Award”, där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.

Text: Sofia Weimarck, LRF

FAKTA: WWF:s utmärkelse ”Årets Östersjöbonde”

”Årets Östersjöbonde” (Baltic Sea Farmer of the Year Award) är en tävling som startade 2009. Den vill lyfta fram föregångare inom jordbruket som inspirerar till goda miljöinsatser för att minska övergödningen i Östersjön. Varje år utses nationella vinnare i Östersjöländerna som går till final om titeln Årets Östersjöbonde, som vinner
100 000 kr.

Den svenska juryn består av Helena Aronsson, samverkanslektor i växtnäringshushållning SLU, Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattenrådgivare Enköpings kommun, Markus Hoffman, vattenexpert LRF och Jenny Jewert, jordbruksexpert WWF.

Du som har 15 hästar eller fler kan ta del av Greppa Näringens nya rådgivning Startbesök miljövänlig hästhållning

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

Ingen information tillgänglig