Greppa logotyp
Greppa logotyp

Nissekalle Gustafsson tycker att det är viktigt att hästgårdarna också tar ansvar för miljön, här med rådgivaren Emma Johansson från Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge. Foto: Pernilla Kvarmo

Nyheter 18 juni 2021

Rumma gård först ut med ny miljörådgivning för hästgårdar

Att hårdgöra ytor i hagarna och optimera grovfodret är några av de åtgärder som Nissekalle Gustafsson och Hanna Larsson kommer att satsat på efter att de fått Greppa Näringens nya startrådgivning riktad till hästhållare.

På gården Rumma utanför Gamleby driver Nissekalle och Hanna NKH Breeding & Sport som specialiserat sig på uppfödning av hopphästar. Gården ligger nära ostkusten med Gamlebyån som passerar från sjön Rummen vidare ut i Östersjön. Området är klassat som nitratkänsligt vilket gör att miljöåtgärder är högst relevanta.

– När Emma Johansson från Hushållningssällskapet ringde och berättade om Greppa Näringens nya rådgivning till hästverksamhet blev jag nyfiken. Det är viktigt att vi hästföretagare också tar ansvar och gör det vi kan för miljön. Dessutom bor vi kustnära och då känns det extra viktigt, säger Nissekalle.

Kostnadsfri rådgivning hjälper hästhållaren

Greppa Näringens rådgivning till hästverksamhet är kostnadsfri och riktar sig till gårdar med minst 15 hästar. Målet med startbesöket är att rådgivaren ska lära känna verksamheten och få en uppfattning om vad som görs bra, var det finns brister och resonera med hästhållaren om förbättringsåtgärder. Besöket kallas ”startbesök” och det syftar på att det finns en möjlighet (men inget krav) på att hästhållaren tar del av viss annan rådgivning inom Greppa Näringen. Om behov och intresse finns avslutas besöket med att man tillsammans göra upp en rådgivningsplan för nästkommande tre år.

Hästnäringens miljöpåverkan aktuell

Det händer mycket kopplat till hästnäringens miljöpåverkan för närvarande, bland annat information från Jordbruksverket till landets miljöinspektörer om hästhållning i en tillsynskampanj. Kampanjen innebär att flera kommuner i år prioriterar hästgårdarna för sin tillsyn. Så erbjudandet om rådgivningen är ett bra tillfälle att bland annat se över gårdens rasthagar och gödselhantering.

Diskuterar lösningar på problem

Emma Johansson, rådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg Blekinge, tycker att startrådgivningen till hästgårdar skiljer sig lite från startrådgivningen till lantbruksföretag genom att man redan vid första besöket diskutera lösningar på problem.

– Under det första besöket på hästgården är det viktigt att se var den största miljöpåverkan finns. Här spelar gårdens placering i landskapet stor roll. Ute på gårdarna diskuterar vi ofta problem med upptrampade hagar, men också renhållning av hagar, gödselförvaring och hur utfodringen i hagarna sköts.

-Just nu känns det som att efterfrågan på rådgivning inom miljö är stor hos hästföretagarna. Jag tror att det hänger ihop med övergöd­ningsutredningen och att många har insett att de behöver sätta sig in i sin egen gårds miljöpåverkan och vad de kan göra för att minska den, säger Emma.

Rådgivningen Miljövänlig hästhållning är kostnadsfri och riktar sig till dig som har minst 15 hästar. Kontakta din länsstyrelse för att se vilka möjligheter som finns i just ditt län.

Läs mer om rådgivningen Miljövänlig hästhållning

Läs mer om rådgivningen på Rumma gård

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Ny supererosionskarta i Norge

    En ny högupplöst jorderosionskarta för den norska åkermarken ger lantbrukare, rådgivare och myndigheter möjlighet till ökad precisionsodling med kirurgisk placering av åtgärder.

  • Lantbrukare är bra på att hålla avstånd

    Hela 98 procent av lantbrukarna lämnar en gödselfri zon mot sjöar och vattendrag och 96 procent respekterar fasta skyddsavstånd när de sprider växtskyddsmedel. Det visar ett tillsynsprojekt som genomf...

  • Nya EU-strategier för ett hållbart livsmedelssystem

    EU-kommissionen presenterade nyligen två nya strategier för ett hållbart livsmedelssystem. Dels den nya livsmedelsstrategin Från jord till bord och dels en ny strategi för biologisk mångfald.