Greppa logotyp
Greppa logotyp

En stor del av de som gjort en uppföljningsrådgivning i Greppa Näringen har gjort förbättringar när det gäller växtskyddsfrågor på gården. Foto: Janne Andersson

Resultat 15 april 2021

Visste du att fler lantbrukare är noggranna med odlingsintervall

Mer än 75 procent av tillfrågade lantbrukarna som fått rådgivning om växtskydd i Greppa Näringen har ökat sin odlingsintervall mellan grödor? Att ha tillräckligt uppehåll mellan grödor minskar risken för uppförökning av svampsjukdomar som exempelvis ärtrotröta eller bladfläcksjuka.

Av de lantbrukare som följt upp åtgärder efter rådgivning inom bland annat växtskydd i Greppa Näringen har en klar majoritet på olika sätt ökat sin övervakning av skadegörare. Frågorna ställs i en uppföljningsrådgivning efter en tid som medlem i Greppa Näringen då cirka sju rådgivningar genomförts.

Växtskyddscentralerna och behörighetsutbildningarna ger information som lantbrukarna tar hänsyn till i allt större utsträckning, se figuren. Fler är också bättre på att följa upp de insatser som de sätter in. Tre av fyra av de tillfrågade lantbrukarna följer i större grad den rekommenderade odlingsintervallen mellan grödor för att växtföljden ska vara hållbar på sikt. Exempel på sjukdomar där odlingsintervallen är viktiga att ta hänsyn till är bomullsmögel, klumprotsjuka, kransmögel, potatisbladmögel, lackskorv, dvärgstinksot, vetets bladfläcksjuka och kornets bladfläcksjuka.

Sedan jag gick med i Greppa Näringen har jag ökat övervakningen av skadegörare och ogräs genom att använda mig av...

diagram ökad övervakning skadegörare

En stor del av de som gjort en uppföljningsrådgivning i Greppa Näringen har gjort förbättringar när det gäller växtskyddsfrågor på gården. Underlag är svar från åtgärdsuppföljningen vid uppföljningsrådgivningen i Greppa Näringen.

I Greppa Näringen har nästan 3 500 rådgivningar inom området växtskydd genomförts. De har varit en pusselbit till att svensk växtodling har en av världens lägsta växtskyddsmedelsanvändning per hektar. Rådgivningarna om växtskydd i Greppa Näringen sträcker sig från hanteringsfrågor till strategier i vattenskyddsområde eller i specifika grödor, men också hur man tillämpar integrerat växtskydd.

I våra nyheter ”Visste du att” presenterar vi axplock av korta fakta eller resultat från Greppa Näringens 20-åriga rådgivningsprogram.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Tidig sådd av vårraps gav högre skörd och lönsamhet

    Tidig sådd av vårraps gav genomgående ökad skörd och vinst, medan betning av utsäde med neonikotinoider var ekonomiskt motiverat under ett av de tre undersökta åren. Det framgår av en artikel i den ve...

  • Lustgasavgång från nedbrukad rapshalm

    Tyska forskare undersökte om de stora mängder kväve som kan finnas i skörderester från rapshalm kan vara en källa till läckage av lustgas från marken under vintern efter rapsskörd. Det var det inte vi...

  • Så kan kommunikation om integrerat växtskydd utvecklas

    Genom att utveckla kommunikation och rådgivning om integrerat växtskydd kan tillämpningen öka. Det menar forskare bakom ett par studier från USA som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal...