Greppa logotyp
Greppa logotyp

Gödsling med fosfor i Norge har hamnat i fokus och olika förslag liknande det svenska diskuteras. Foto: Mårten Svensson

Nyheter 6 april 2021

Norges gödselregler på väg att likna de svenska

Cirka 20 år efter att Sverige införde ett maxtak på årlig fosfortillförseln på 22 kilogram per hektar från stallgödsel och andra organiska gödselmedel följer Norge efter. Men Lantbruks- och Miljödirektoraten är inte överens och föreslår 25 respektive 21 kilogram som ny gräns.

Greppa Näringens nyheter har ibland handlat om miljöåtgärder i Norge som motverkar jorderosion och fosforläckage som är ett problem där. Men nu har även gödslingen med fosfor i Norge hamnat i fokus.

Högt fosforöverskott i Norge

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat är fosforöverskottet i Norge i medeltal cirka 10 kilogram per hektar, 4 kilogram i Finland och noll i Sverige. Fosforöverskottet i Norge är alltså relativt stort och staten vill göra något åt det. Redan 2018 lades ett förslag fram om att minska den tillåtna mängden fosfor som sprids med stallgödsel. Idag tillåts 3,5 kilogram stallgödselfosfor per dekar. Det går 10 dekar på ett hektar, alltså ett tak på 35 kilogram fosfor per hektar. I dagsläget finns två förslag med målet att på sikt bara tillåta 25 eller 21 kilogram fosfor per hektar och år. Alltså stor skillnad mot 35 kilogram. Med anledning av detta har regeringen gett det norska miljöinstitutet NIBIO i uppdrag att studera konsekvenser och handlingsvägar.

Svårast i Rogaland på Vestlandet

När reglerna skärps kommer många gårdar plötsligt ha för lite spridningsareal för sin gödsel. Värst bedöms det bli i landskapet Rogaland som ligger på Vestlandet i södra Norge. Där sker redan idag en betydande transport av gödsel från gårdar med mycket djur till gårdar med färre eller inga djur och mer gödsel skulle behöva flyttas ut ur landskapet. Idag finns cirka 8 000 hektar för liten spridningsareal.

Två förslag på bordet

Lantbruksdirektoratet föreslår en nedtrappning till 30 kilogram fosfor inom 5-7 år för att därefter minska till 25 kilogram efter ytterligare 10 år. Gårdar som kan uppvisa låga, eller sänkt, fosforinnehåll i jorden kan få tillföra mer fosfor. Miljödirektoratets förslag är att sänka till 21 kilogram fosfor per hektar och att det ska räknas som ett medel för fem år vilket är mycket likt dagens svenska modell. I det mildare förslaget får cirka 3 600 gårdar för lite spridningsareal och i det skarpare förslaget 4 900 gårdar.

Olika lösningar diskuteras

Oavsett vilket av de båda förslagen som går igenom eller om det blir något annat innebär det stor förändring för många norska lantbrukare med risk för ökade kostnader. En betydande del av den nya rapporten diskuterar förslag som att minska antalet djur på gårdar där de redan finns gödselöverskott. Andra förslag är att nyodla där det går för att få spridningsareal, eller att transportera blöt eller separerad gödsel ut ur området. Gödsel till biogas diskuteras och att förädla rötresten. Att producera mineralgödsel av stallgödsel utreds också och då kan export ut ur Norge blir aktuell.

Källa: NIBO RAPPORT nr 50, 2021, Samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av økt gjødseloverskuddlänk till annan webbplats

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev