Ny app ger dig koll på markstrukturen

Nu lanserar Jordbruksverket appen ”Hur mår min jord?” som ett verktyg för att få koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid. En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Det i sin tur ökar odlingssäkerheten och möjligheterna att bedriva ett lönsamt och resurseffektivt jordbruk, med mindre klimat- och miljöpåverkan.

Bild som visar utdrag från appen

Ladda ner Jordbruksverkets nya app ”Hur mår min jord?”. Ett verktyg som hjälper dig att hålla koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid.

Syftet med appen är inspirera fler till att sätta spaden i jorden och för den ovane finns det stöd och vägledning i ord och bild. Appen är även tänkt att fungera som ett rådgivningsverktyg för diskussioner kring markstruktur och åtgärder. Den kommer till exempel att användas vid gruppträffar som vattendragsgrupper inom Greppa Näringen och även vid den enskilda rådgivningen om markpackning och bördighet.

Tre test som ger koll på strukturen

Appens tre test kan göras var för sig, men bäst är att göra dem tillsammans på en plats för då kan man även summera resultaten för att få en helhetsbild. Det första testet består av allmänna frågor om skiftet vilket ger en översiktlig bild av skiftets status och om det finns strukturproblem. De två andra testen utförs i fält och går ut på att lära känna sina odlingsjordar bättre. De ger en bild av markens strukturtillstånd på platsen. I markstrukturtestet gräver man en grop, tar ett foto av markprofilen och ritar in olika skikt på bilden. Man testar jordmotstånd med spadtramp och stegar sig igenom olika frågor för att tolka profilen och strukturen. Det kan till exempel handla om mullhalt, rotutbredning och täta skikt. För varje fråga finns pedagogisk vägledning i ord och bild. Det tredje testet är ett infiltrationstest. Hur vatten kan röra sig i marken är ett bra mått på strukturen. Om man vill går det att mäta på flera nivåer för att se variationer mellan till exempel matjord, plogsula och alv.

Gör en åtgärdslista

I appens del om att vårda strukturen finns det exempel på åtgärder för att vårda och förbättra markstrukturen. Här kan du göra en checklista för de åtgärder du tycker passar bäst på din gård och bocka av dem efter hand. Exempelvis grundförbättrande åtgärder som dränering, strukturkalkning och tillförsel av organiskt material, men även årliga åtgärder i odlingssystemet för att gynna strukturen och minska risken att förstöra den.

Följ upp och utvärdera

Testresultaten sparas i appen, sorterade på gård och skifte. Du kan även skicka dina testresultat och din checklista som PDF med e-post till dig själv eller till en rådgivare. Testen går också att exportera till datorn och importera tillbaka till mobilen när man vill. Detta för att man ska kunna återkomma och följa upp ett tidigare utfört test även om det gått några år och man bytt mobiltelefon. Appens kartfunktion sparar positionen vilket gör det lätt att hitta tillbaka till samma plats.

Appen ”Hur mår min jord?” bygger på SLUs rapport Markstrukturtest i fält från 2008, som används i olika kurs- och rådgivnings­sammanhang med koppling till markvård och markstruktur.

Appen är finansierad av EUs landsbygdsprogram och kostnadsfri för användarna. Den finns att ladda ner för Android och Iphone.