Greppa logotyp
Greppa logotyp

I år startar två stora europeiska initiativ inom markvård. Foto: Emma Hjelm

2 februari 2021

Nya europeiska initiativ om hållbar markanvändning

I år startar två stora europeiska initiativ inom markvård. Dels forskningsprogrammet EJP SOIL med fokus på klimatsmart och hållbar markvård och dels EU-uppdraget Mission for Soil Health and Food som handlar om jordhälsa och mat.

Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet, SLU, är med i båda initiativen.

Inom forskningsprogrammet EJP SOIL (European Joint Program: Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils) ska forskare och andra aktörer inom EU samarbeta för att lyfta jordbruksmarkens möjligheter att tackla samhällsutmaningar. Utmaningarna kan handla om klimatförändringar, hållbar jordbruksproduktion, ekosystemtjänster och markförstöring.

Programmet startade i februari 2020 och kommer att pågå i fem år. Det omfattar 80 miljoner euro där EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 medfinansierar forskningsaktiviteter. Forskare från 26 forskningsinstitut och universitet i 24 länder deltar, bland annat Sveriges lantbruksuniversitet som leder arbetet i Sverige.

I Sverige har ett nätverk etablerats och ett första möte kommer att hållas i december. Lantbrukarnas Riksförbund och Greppa Näringen är några av parterna som deltar. Målet är att successivt utöka kontaktytan med olika samverkanspartners under programmets gång.

Uppdrag för jordhälsa

Det andra initiativet är EU-uppdraget Mission for Soil Health and Food. Dess målsättning är att 75 procent av jordarna i varje medlemsstat ska vara friska till år 2030, eller visa en avsevärd förbättring, och att de ska leverera nödvändiga ekosystemtjänster som livsmedel och biomassa, stödja biologisk mångfald, lagra och reglera vattenflöden och motverka effekterna av klimatförändringarna.

Uppdraget ska samla olika aktörer som forskare, beslutsfattare, näringsliv och medborgare och arbeta med en kombination av forskning och innovation, utbildning och rådgivning och demonstration av goda exempel på markvård.

Kompletterar varandra

En forskare som deltar i arbetet med de båda initiativen är Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet på institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon leder dels ett arbetspaket inom EJP SOIL med fokus på utbildning och kapacitetsutveckling och representerar dels Sverige i en grupp forskare som arbetar med uppdraget om jordhälsa och mat.

Hon ser att de båda initiativen kompletterar varandra. EJP SOIL stärker nationell forskning och innovation runt hållbar och klimatsmart användning av jordbruksmark, medan Mission for Soil Health and Food ökar kunskapen om vikten av god jordhälsa.

– De båda initiativen arbetar i dialog sedan starten. Just nu planeras det första nationella samverkansmötet där vi ska konsultera näring och beslutsfattare kring vilka frågor vi behöver ny kunskap om i Sverige.

Inom EU-uppdraget om jordhälsa och mat kommer goda exempel på förbättrad markhälsa att identifieras så att brukare och markägare, allmänhet, forskare och beslutsfattare kan lära av varandra.

– I Sverige finns många goda exempel, men ofta kan de behöva delas för bredare kännedom och lärande, säger Jennie Barron.

Satsning på unga

Hon hoppas att de båda satsningarna ska ge en rad positiva effekter.

– Min förhoppning är att vi bättre och snabbare kan koppla ny forskning och kunskap till näring och policy för lönsamma, hållbara och klimatsmartare lösningar för matsäkerhet. Naturligtvis ser jag också att vi får mycket bättre möjlighet att lära av varandra.

De båda initiativen satsar också specifikt på unga.

– Vi arbetar för att skapa möjligheter att bygga nätverk och ny kapacitet och expertis bland yngre, både i forskning och praktik, säger Jennie Barron.

Läs mer:

EJP Soils webbplats hittar du härlänk till annan webbplats

Anke Herrmann, professor i markens näringsomsättning och Helena Aronsson, samverkanslektor i växtnäringshushållning på institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet koordinerar EJP SOIL:s nationella plattform. Du kan komma i kontakt med denna mötesplattformen på ejpsoil@slu.se.


Proposed mission: Caring for soil is caring for life Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for food, people, nature and climate, report of the Mission Board for Soil health and food, Independent Expert Report, september 2020.länk till annan webbplats

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev