Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 12 februari 2019 – Priset som har delats ut sedan 1990 ges årligen till en person eller organisation för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö. Totalt har cirka 820 000 euro delats ut i prispengar genom åren. Vinnaren kommer att tillkännages i april.
  2. 05 december 2018 – I Europa förstörs 24 kvadratmeter åkermark varje sekund. För att motverka förstöring av oersättlig matjord uppmärksammas FN:s World Soil Day den 5 december. Situationen för den svenska åkermark är bättre. Det beror till stor del på en ökad odling av gräs till betande djur som leder till ökad mullhalt.
  3. 30 november 2017 – Drönare som inspekterar hur grödan växer, gödselspridare som styrs via satelliter och sensorer som mäter växtnäringsinnehåll online är tre exempel på tekniker som snabbt fått stor användning bland svenska lantbrukare.
  4. 06 april 2017 – Lantbrukare gör många frivilliga miljöåtgärder. Greppa Näringen satsar just nu på att öka kunskapen om fosforförluster från lantbruket. Vi uppmanar alla län att satsa på rådgivning om fosforåtgärder. Västra Götalands län satsade allra mest under 2016 och har därför utsetts till ”Årets fosforlän”.
  5. 14 oktober 2016 – Konstprojektet Green Noise skapar en spännande fusion mellan konst och högteknologiskt lantbruk. Jordbruksverket och Greppa Näringen stöttar konstverket, som uppförs på Järstorps Prästgård utanför Jönköping den 16 oktober och sedan visas på Elmia Lantbruksmässa den 19-21 oktober.
  6. 26 april 2016 – Nu satsar Greppa Näringen på att minska fosforläckaget från lantbruket. Fosforläckage kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag, vilket innebär att produktionen av alger och växter ökar. Greppa Näringen ska erbjuda kostnadsfri rådgivning till lantbrukare om kostnadseffektiva åtgärder där de gör mest nytta.
  7. 26 oktober 2015 – PROJEKTNYTT: Lantbruksföretagen i Sverige minskar stadigt sin påverkan på miljön genom att bland annat effektivisera produktionen. Greppa Näringen ger rådgivning som både lantbruk och miljö tjänar på och har nu sammanställt resultat från nära 15 års arbete på över 10 000 gårdar i en kort film.
  8. 22 september 2015 – Överskott av näringsämnen som fosfor och kväve är ett problem för både ekonomi och miljö i matproduktionen. Nya resultat från miljörådgivningsprojektet Greppa Näringen visar att regelbunden rådgivning på gården kan halvera överskotten av fosfor.
  9. 23 mars 2015 – PROJEKTNYTT: Ökad rådgivning till lantbrukare minskar kväveläckaget och ökar skördarna, skriver forskare vid Lunds Universitet i en ny rapport där de studerat rådgivningsprogrammet Greppa Näringen. Skördarna ökar utan att inköpen av gödsel ökar vilket kan innebära en förtjänst för lantbrukaren på nästan 36 000 kronor per besök.
  10. 17 december 2014 – Greppa Fosforn är ett pilotprojekt inom Greppa Näringen som pågått i Östergötland, Västmanland och Halland sedan 2006. Syftet har varit att utveckla arbetssätt för att minska fosforförlusterna från jordbruket. Bland annat har effekterna av tvåstegsdiken testats.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp