Kör sparsamt

Du kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent genom att köra sparsamt. En minskning med bara 10 procent kan innebära en besparing på 12 200 kronor per år.

Mätningar visar att man kan minska bränsleförbrukningen med uppåt 20 procent genom att använda sig av sparsam körning. En minskning av bränsleförbrukningen på åkern med 10 procent innebär på vår exempelgård en besparing på i snitt 8 liter diesel per hektar och en total besparing på ungefär 12 200 kronor per år.

Beräkning på besparingar

Gröda

Hektar

Liter per hektar

Total dieselkostnad, kronor

Höstvete

65

70

50050

Sockerbetor

25

130

35750

Korn

30

70

23100

Raps

20

60

13200

Totalt

140


122100BESPARING 10%

12210 kr

Greppa Näringen erbjuder inte kurser i sparsam körning men det finns att få på många håll i landet från andra arrangörer.

Beskrivning av exempelgården

Växtodlingsgård i Skåne med 140 hektar åkermark. Jorden är en lättlera.

  • 65 hektar höstvete
  • 25 hektar sockerbetor
  • 30 hektar korn
  • 20 hektar höstraps

Genom att köra sparsamt minskar bränsleförbrukningen.

skiss på man som går med ett stort kuvert

Jordbruksverket
Elevenborgsvägen 4
230 53 Alnarp