Greppa logotyp
Greppa logotyp

Genom att öka antalet smågrisar minskar också fosfor- och kväveöverskottet vilket bidrar till mindre övergödning i sjöar och hav.

Fler smågrisar per sugga

Varje extra producerad smågris per sugga är viktig för ekonomin, men också klimatet. I exemplet visar vi att en extra smågris på var och en av de 200 suggorna innebär en årlig vinstökning på 86 000 kronor för lantbrukaren.

Det finns stora pengar att spara på att öka antalet producerade smågrisar, genom till exempel ökad överlevnad. På exempelgården producerar man 23,8 smågrisar per sugga och år vilket motsvarar medeltalet i landet. De 25 procent bästa i PigWin producerar 26,3 smågrisar per sugga och år, det vill säga 2,5 smågrisar fler än på exempelgården.

Genom en ökad överlevnad förbättrar vi på exempelgården resultatet med en smågris per sugga vilket här innebär en resultatförbättring på 86 000 kronor per år. En summa som kan användas för att täcka kostnader för insatser i både tid och pengar för att höja antalet producerade smågrisar per sugga.

Leif Göransson har skrivit en mer utförlig text om produktionseffektivitetens effekt på ekonomin och miljönPDF där du kan se att det finns potential för stora resultatförbättringar.

Värdet av en extra smågris per sugga och år

Intäkter och kostnader


Smågrispris

550 kr

Foderåtgång per smågris

35 kg

Pris för smågrisfoder

3,50 kr/kg

Foderkostnad per smågris

120 kr

Vinst per smågris

430 kr

Beskrivning av exempelgården

Grisgård med 200 suggor och 1000 slaktsvinsplatser i Östergötland. 210 hektar åkermark där jorden är en mellanlera. 

  • 120 hektar höstvete
  • 60 hektar vårkorn
  • 30 hektar raps

Kontakt

skiss på man som går med ett stort kuvert

Jordbruksverket
Elevenborgsvägen 4
230 53 Alnarp