Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Faktaruta orange

Målet med kampanjen är att nå flertalet jordbrukare som använder växtskyddsmedel med tips, och idéer.

  • Punktlista i en faktaruta kan se ut så här
  • Punktlista i en faktaruta
  • Punktlista i en faktaruta kan se ut
  • Punktlista i en faktaruta kan se ut så här
  • Punktlista

Infoga Citat Blockcitat

  • blå pil i punktlistan

  • Orange checkbox i punktlistan
  •  

Ingen information tillgänglig

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp