Kvävesensorberäkning

Med hjälp av den här kalkylen kan du räkna på om det kan vara lönsamt att investera i en kvävesensor på din gård.

dekorativ bild.

Förberedelser

Innan du börjar räkna är det bra om du plockat fram siffror på:

  • hur stor areal du odlar av olika grödor
  • din genomsnittliga avkastning
  • pris på respektive gröda

Du kan också ändra andra faktorer som ränta och avskrivningstid. Men kalkylen är förifylld med schablonssiffror på dessa delar för att göra det lättare för dig. Kalkylen öppnas som en Excel-fil och i den gör du dina justeringar.