Höstrapssnurran

Höstrapssnurran är en Excel-fil som du laddar ner till din dator. I den kan du räkna fram hur mycket kväve din höstraps behöver på våren utifrån tre parametrar.

dekorativ bild.

Foto: Alex Regnér

Genom att gå ut i fält och klippa och väga höstraps kan du uppskatta hur mycket kväve rapsen har tagit upp under hösten och räkna fram vårens kvävegiva. Klippningen gör du på hösten när tillväxten har avstannat. Du kan också mäta kväveupptaget på hösten med hjälp av en kvävesensor eller uppskatta höstens upptag med hjälp av bilder.

Med hjälp av Höstrapssnurran kan du utifrån dina egna mätningar beräkna hur stor vårens kvävegiva bör vara. Förutom dina resultat från vägning eller kvävemätning ska du uppskatta hur stor mineraliseringen är och hur stor skörden förväntas bli.

Du kan även läsa om hur du klipper höstrapsen och räknar fram vårkvävegivan i vårt säsongsnytt från hösten 2020. Pdf, 941.1 kB.