Traktor med växtskyddsspruta i fält

Genom att köra sparsamt minskar bränsleförbrukningen.

Kör sparsamt

Du kan minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent genom att köra sparsamt. En minskning med bara 10 procent kan innebära en besparing på 12 200 kronor per år.

Mätningar visar att man kan minska bränsleförbrukningen med uppåt 20 procent genom att använda sig av sparsam körning. En minskning av bränsleförbrukningen på åkern med 10 procent innebär på vår exempelgård en besparing på i snitt 8 liter diesel per hektar och en total besparing på ungefär 29300 kronor per år.

Beräkning på besparingar vid ett dieselpris på 18 kr per liter

Gröda

Hektar

Liter per hektar

Total dieselkostnad, kronor

Höstvete

65

70

81900

Sockerbetor

25

130

58500

Korn

30

70

88200

Raps

20

60

64800

Totalt

140


293400BESPARING 10%

29300 kr

Greppa Näringen erbjuder inte kurser i sparsam körning men det finns att få på många håll i landet från andra arrangörer.

Beskrivning av exempelgården

Växtodlingsgård i Skåne med 140 hektar åkermark. Jorden är en lättlera.

  • 65 hektar höstvete
  • 25 hektar sockerbetor
  • 30 hektar korn
  • 20 hektar höstraps

Skicka gärna ett mejl om du vill komma i kontakt med oss eller har några frågor info@greppa.nu