Checklista_fosfor_2016.pdf

Checklista – riskfaktorer för fosforförluster samt förslag till motåtgärder


Bilden visar framsidan på skriften

Denna checklista kan du använda för att bedömma hur riskerna för fosforförlusterna ser ut i din verksamhet. Du får även förslag på vad du kan göra för att minska förlusterna.