Medlemsbrev_December_2021_Webb.pdf

Medlemsbrev december 2021

Bild på brevets framsida.

Läs om bland annat om hur du tar till vara på din stallgödsel på bästa sätt, den nya gödselkalkylen och om Klimatkollen i Glasgow i samband med COP26.