Medlemsbrev_April_2021_Webb.pdf

Medlemsbrev april 2021

Läs om att miljöstödet minskat kväveläckage kan sökas som ett ettårigt stöd. Lär känna Emma Johansson, rådgivare på Hushållningssällskapet Kalmar, som bland annat berättar om mottagandet av den nya rådgivningen Miljö­vänlig hästhållning.