Checklista-ammoniak-spridning-Slutlig-version.pdf

Checklista - Ammoniakförluster vid spridning av organiska gödselmedel


Bilden visar framsidan på skriften

Denna checklista kan du använda för att bedömma hur ammoniakförlusterna ser ut i din verksamhet i samband med spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Du får även förslag på vad du kan göra för att minska förlusterna.