Checklista-ammoniak-lagring-Slutlig-version.pdf

Checklista - Ammoniakförluster vid lagring av organiska gödselmedel

Bilden visar framsidan av skriften

Denna checklista kan du använda för att bedömma hur ammoniakförlusterna ser ut i din verksamhet i samband med lagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Du får även förslag på vad du kan göra för att minska förlusterna.