Checklista-Stallar-for-grisar-slutversion.pdf

Checklista - Ammoniakförluster i grisstallar

Denna checklista kan du använda för att bedömma hur ammoniakförlusterna ser ut i din verksamhet och få förslag på vad du kan göra för att minska förlusterna.