2011-02-25_Godsla_inte _med_pengarna.pdf

Gödsla inte med pengarna

Det finns pengar att tjäna för lantbrukaren om stallgödseln utnyttjas på rätt sätt. Det handlar om att minska behovet av mineralgödsel samtidigt som grödan gynnas och resulterar i bättre och jämnare skördar.