Praktiskt-rad-vaxtnaringsbalanser-webb.pdf

Tolka din växtnäringsbalans

I växtnäringsbalansen får du fram värden på skillnaden mellan tillförd och bortförd näring på gården. Men vad säger detta värde om gården?