Praktiska_Rad_Nr_13-2_Stallar_och_Miljo.pdf

Stallar för djur och miljö

En bra stallmiljö är viktigt för djurens välfärd, och därmed för en bra produktion med ett högt utnyttjande av näringsämnen. Detta Praktiska Råd är inriktat mot mjölkkor. Vad kan göras för att förbättra miljön i befintliga stallar?