Klimatbroschyren_2013_A4_w.pdf

Hur mycket kan du minska kvävegivan? - Varje kilo spelar roll för klimatet

Här finns tips kring hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan. Varje kilo förlorat kväve motsvarar ett växthusgasutsläpp på ungefär 10 kg koldioxidekvivalenter (CO2ekv) och påverkar klimatet i fel riktning.