Praktiska_Rad_Nr_12-2_Silos.pdf

Hjälpreda för beräkning av vallskörd - Silos

Trots att vall är vår största gröda, är det få som vet sin vallskörd. Denna hjälpreda är till för dig som lagrar din skörd i plansilo, tornsilo, korv eller limpa, och som efter att du lagrat in skörden vill beräkna vad olika fält har gett.