Har_du_raknat_Grisgard.pdf

Har du räknat - Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din grisgård

Att hushålla med sina resurser och vara så effektiv som möjligt i sin grisproduktion är nyckeln till att göra ett bra resultat både ekonomiskt och miljömässigt. Hämta den korta beskrivningen från gamla hemsidan