2012-04-05_Oversyn_av_din_dranering.pdf

Gör en översyn av din dränering

På många håll står det vatten på fälten just nu och det kanske betyder att det är dags att se över hur dräneringen fungerar.Ibland kan det vara så enkelt som att rensa brunnar eller kontrollera dikesögon.