miljoeffekter_pa_greppa_gard.pdf

Miljöeffekter på Greppa Näringens gårdar - resultat från rådgivningen 2001-2013

En sammanställning och analys av drygt 17 490 växtnäringsbalanser som genomförts mellan år 2000 och 2013.