Praktiska_råd_Nr_18_Grovfoderkvalitet.pdf

Grovfoderkvalitet - effekt på klimat och ekonomi

Satsa på ett vallfoder med hög smältbarhet. Du kan minska foderkostnaden med 500 kr per år och ko jämfört med ett "normalensilage". Dessutom minskar din foderstats klimatpåverkan med 15 procent genom ett bättre vallfoder.