Praktiska_Råd_Nr_17_Effektiv_Grisproduktion.pdf

Effektiv grisproduktion ökar lönsamheten och minskar klimatpåverkan

Resultatet i grisproduktionen varierar och därmed varierar också lönsamheten. Ett högre utnyttjande av djur och foderresurser utgör en stor möjlighet för bättre lönsamhet, men också för att minska miljöpåverkan.