Greppa_Näringen_projektplan_2017-2020.pdf

Projektplan för Greppa Näringen 2017-2020

Projektplanen visar vilka ambitioner och mål Greppa Näringen har som helhet för perioden 2017 till och med 2020. Utöver denna övergripande plan, finns separata och mer detaljerade projektbeskrivningar, dels för Greppa Näringens centrala verksamhet och dels länsstyrelsernas aktiviteter.