greppa-naringen-praktiskt-rad-27-godsla-med-ratt-fosfor.pdf

Gödsla rätt med fosfor

I detta praktiska råd läser du om fosfor, ett viktigt näringsämne som även kan orsaka övergödning. Du lär dig hur du får bäst effekt av din gödsling när du gödslar vid rätt tidpunkt och anpassar gödslingen efter markens fosforhalt och grödornas behov, samtidigt som risken för förluster minskar.