Greppa_medlemsbrev_jan_2017_w.pdf

Medlemsbrev januari 2017

Läs bland annat om hur kväveläckaget har minska på gårdarna som är medlem i Greppa Näringen. Träffa Fredrik Jerlström som strukturkalkat 150 av sina 221 hektar åkermark.