2015_dec_Greppa_medlemsbrev.pdf

Medlemsbrev december 2015

Det har varit ett stort internationellt intresse för Greppa Näringen. Under året har vi haft flera utländska besökare som velat lära sig mer om hur vi arbetar. Nya sammanställningar visar den positiva effekten av rådgivningen m.m.