2015_juni_Greppa_medlemsbrev.pdf

Medlemsbrev juni 2015

Läs om Greppa Näringens viktiga uppdrag i det nya Landsbygdsprogrammet. Vi presenterar också CropSAT – ett webbverktyg som mäter din gröda från satellit.