2014_okt_Greppa_medlemsbrev.pdf

Medlemsbrev oktober 2014

Greppa Näringen satte upp ett antal mål i en projektplan inför perioden 2010 till 2013. Många av målen har vi nått med råge! Läs också om hur du kan minska markpackningen med enkla åtgärder.