2004161043 - Verksamhetsberättelsen 2019_Webb2.pdf

Verksamhetsberättelse 2019

Våren 2019 präglades fortfarande av torkan som rådde sommaren 2018 och vi såg ett ökat intresse för rådgivning om grovfoder. Antalet startbesök var ungefär lika stort 2019 som året innan och i norrlandslänen utfördes betydligt fler rådgivningar än vad som gjorts under tidigare år.