1909041603_Verksamhetsberattelse_2018.pdf

Verksamhetsberättelse 2018

Glädjande nog konstaterade vi vid årets slut att aktivitetsnivån för rådgivning hade ökat jämfört med 2017. Framförallt gjordes fler startbesök men det gjordes även betydligt fler analyser av gårdens klimatpåverkan och av energiförbrukning på djurgårdar.