Verksamhetsberattelse_2015.pdf

Verksamhetsberättelse 2015

I juni 2015 beviljades Greppa Näringen medel till år 2020. I flera län låg Greppa Näringen nere under hösten 2015 i avvaktan på beslutm om medel och upphandling. Aktivitetsnivån var under dessa omständigheter bra och totalt gjordes 2900 gårdsbesök.