Verksamhetsberattelse_2014.pdf

Verksamhetsberättelse 2014

År 2014 var ett ovanligt budgetår. Besked om när det nya landsbygdsprogrammet skulle starta sköts framåt flera gånger. Greppa Näringen fick vid två tillfällen extra pengar från budgetposter i det tidigare landsbygdsprogrammet.