Verksamhetsberattelse_2012.pdf

Verksamhetsberättelse 2012

År 2012 blev ännu ett lyckat år inom Greppa Näringen. Vi kan konstatera att antalet rådgivningsbesök har stabiliserats på en högre nivå så att fler medlemmar får sina planerade besök.